Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης |


 Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα


Μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) από το 2002, δημιούργησε την δραστηριότητα παρακολούθησης του δείκτη ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του Ελληνικού Ιστού, και ήταν επικεφαλής έργων ανάπτυξης προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων. Συνεργάστηκε παράλληλα ως συνεργαζόμενος ερευνητής με το City, University of London και το École des Ponts Paris Tech στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων Horizon 2020 με αντικείμενο την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του GDPR. Διατέλεσε μέλος της συμβουλευτικής “Τεχνικής επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση” του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιστημονικός σύμβουλος του ΕΘνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μέλος της “Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας” του Δήμου Σπάρτης, και σχεδίασε την 1η έκδοση του Χάρτη Υγείας το 2000 ως επιστημονικός σύμβουλος της Υφυπουργού Υγείας. Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής – ΓΕΣ, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής του ΓΕΣ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Σχεδίαση για όλους, Ηλεκτρονική υγεία, Εκ σχεδιασμού προστασία των προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσβάσιμες έξυπνες πόλεις, ανάθεση στόλου.

 Σύνοψη ερευνητικής δραστηριότητας


Ετεροαναφορές +200, Citations index
Researchgate > 10.000 αναγνώσεις βιβλίου “Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία”
Δημοσιεύσεις
Χρηματοδότηση ΙΠ-ΙΤΕ: Κύριος συγγραφέας 2 χρηματοδοτηθέντων έργων: 1.884.000 € (σύνολο). Επικεφαλής έργου: 792.000 €
Πληροφορίες Linkedin, ResearchGate, Google scholar

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Εκπαίδευση


Οκτ 05 – Ιουλ 11

ED-3. Doctor of Philosophy in Electronic Engineering, ISCED 6

University of Kent, Canterbury (United Kingdom)

Thesis: “Accessible Web Accessibility: a platform and supporting services to facilitate the production of accessible web material

Φεβ 96 – Αυγ 98

ED-2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (διετούς διάρκειας) στην Πληροφορική - Κατεύθυνση Αλγορίθμων Υψηλής Απόδοσης (9.4/10, Άριστα με τιμητική διάκριση), ISCED 5

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πληροφορικής

Τελική εργασία: “Επίλυση του προβλήματος ανάθεσης στόλου με χρήση του προγραμματισμού με περιορισμούς, για τις ανάγκες του στόλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας”

Σεπ 90 – Σεπ 95

ED-1. Πτυχίο Μαθηματικών: Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (7.28/10), ISCED 4

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Μαθηματικών

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Απονομή υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών: 1ο βραβείο έτους 1993 Μαθηματικού Τμήματος

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Διακρίσεις και βραβεία


Δεκ 10

HA-2. Βραβείο ως σχεδιαστής προσβάσιμων ψηφιακών υπηρεσιών

Υπουργείο Οικονομικών

“Ο Πολίτης σχεδιάζει τη φορολογική του δήλωση”, για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής φόρμας της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων: 2ο Βραβείο

Δεκ 93

HA-1. Υποτροφία

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Απονομή υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών: 1ο βραβείο έτους 1993 Μαθηματικού Τμήματος

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Επαγγελματική εμπειρία


Φεβ 20 –
École des Ponts ParisTech

WE-16. Συνεργαζόμενος ερευνητής

École des Ponts ParisTech

Εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμού με βάση την ιδιωτικότητα

Ιαν 02 -
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

WE-12. Ειδικός Επιστήμονας ΕΤΕ: Τομέας έρευνας: Σχεδιασμός για όλους, ηλεκτρονική προσβασιμότητα και ευχρηστία

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής

A. Επικεφαλής έργων

 • 2012-13: Υπεύθυνος προετοιμασίας “Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του ITE”. Επικεφαλής υποέργου: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτομίας πλατφόρμας διάθεσης φιλικών προς τον τελικό χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών πολυκαναλικής διάθεσης”, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, 1.175.880 €
 • 2011-13: Online NCP Benchmarking tool (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ), 20.000 €
 • 2010-13: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: “Ανάπτυξη συστήματος ενοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΕΤ μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου”
 • 2008-10: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία: “Ολοκληρωμένες Προσβάσιμες Υπηρεσίες για ΑμεΑ” Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, Γ’' ΚΠΣ, 792.000 €

B. Επικεφαλής δραστηριότητας παρακολούθησης του δείκτη προσβασιμότητας του Ελληνικού διαδικτύου

Γ. Επικεφαλής ομάδων σχεδιασμού και υλοποίησης

 • 2011-13: “Online NCP Benchmarking tool”, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 20.000 €
 • 2010-13: “Ανάπτυξη συστήματος ενοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου”, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, http://www.gsrt.gr"
 • 2008-10: “Ολοκληρωμένες Προσβάσιμες Υπηρεσίες για ΑμεΑ”, Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, Γ’ ΚΠΣ, 792.000 €
 • 2007-10: Προσβάσιμος ιστοχώρος ενημέρωσης έργου DFAInclusion IST Coordination Action “Design for All for eInclusion - DfA@eInclusion”, 15.000 €
 • 2006-08: “HERMES, προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Design for All e-Accessibility Network” (EDeAN), 180.000 €
 • 2006-08: “e-Accessibility.gr Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN”, 40.000 €
 • 2006-08: EQUAL “NEA PROSEGGISI”, προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργoυ της Α.Σ. ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, 40.000 €
 • 2003-05: Ηλεκτρονική κοινότητα του Information Society Technologies (IST) for Special Educational Needs (SEN)
 • 2003-04: Ηλεκτρονική κοινότητα του Expert Group (OPSEG), eUSER project
 • 2005-06: Ηλεκτρονική κοινότητα του Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe

Δ. Κύριος συγγραφέας χρηματοδοτηθέντων έργων

 • 2012-13: “Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του ITE”, 1.092.000 €
 • 2010-13: “Ανάπτυξη συστήματος ενοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου”, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • 2008-10: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία: “Ολοκληρωμένες Προσβάσιμες Υπηρεσίες για ΑμεΑ” Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, Γ’ ΚΠΣ, 792.000 €

Ε. Υπεύθυνος παρακολούθησης τεχνικού έργου υποτρόφων ΙΠ

 • Μπουλουκάκης, Γ. (2012). “myWebAccess: Πλατφόρμα για την επιδιόρθωση και επαύξηση της προσβασιμότητας διαδικτυακών υπηρεσιών σε μορφή κατάλληλη για χρήση από άτομα με αναπηρία”, http://www.youtube.com/watch?v=pu5YCOGgfi0
 • Γαλανάκης, K. (2010). “Κατασκευή βιβλιοθήκης σχεδιαστικών προτύπων για την υποστήριξη δημιουργίας προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου”
 • Κουράτορας, K. (2010). “Προσβάσιμες υπηρεσίες συνεργατικής κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό”
 • Καρτάκης, Γ. (2008). “Προσβάσιμα Διαδικτυακά Εργαλεία για την Κατασκευή Προσβάσιμων και Προσαρμόσιμων Φορμών Αλληλεπίδρασης”

ΣΤ. Έρευνα σε θέματα ευχρηστίας σε διαδικτυακές εφαρμογές με μεγάλα δεδομένα (Big Data visualization)

 • 2015-2016: “SCENERY: Μια διαδικτυοκεντρική εφαρμογή για την επαγωγή δικτύων, οπτικοποίηση και στατιστική ανάλυση μονοκυτταρικών δεδομένων” (P-C3)

Σεπ 17 – Σεπ 20
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

WE-15. Επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

 • Υλοποίηση συμφώνου συνεργασίας ΙΤΕ - ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ιαν 16 – Φεβ 20
City, University of London

WE-14. Συνεργαζόμενος ερευνητής ηλεκτρονικής υγείας

City, University of London

Επικεφαλής ομάδων σχεδιασμού και υλοποίησης, Data Processor

 • “Integrated EMBalance Platform”, συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την παραγωγή διαγνώσεων και θεραπείας σε περιπτώσεις διαταραχών ισορροπίας (e-Health), στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου EMBalance - 610454
 • Πληροφοριακών συστημάτων “EVOTION Dashboard” και “EVOTION Health System” για την βασική τήρηση αρχείων και διαχείριση των δεδομένων των ασθενών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου EVOTION H2020-727521

Οκτ 16 – Σεπ 17
Δήμος Σπάρτης

WE-13. Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης

Μέλος (Αd personam)

 • Εμπειρογνώμονας σε θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και εφαρμογής των αρχών της Σχεδίασης για Όλους σε Έξυπνες Πόλεις

Ιαν 08 – Απρ 17
Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών “Λάρα”

WE-11. Συνιδρυτής, Μέλος ΔΣ, Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών “Λάρα”, MKO

Α. Διαχειριστής (Γενικός Διευθυντής):

 • Επικεφαλής:
  • διαχείρισης εσωτερικών διοικητικών δραστηριοτήτων,
  • διαχείρισης και δωρεάν προσφοράς 6 πιστοποιημένων σκύλων οδηγών,
  • διαχείρισης μητρώων σκύλων οδηγών, βοηθείας, θεραπείας ή συντροφιάς, των εκπαιδευτών και των εθελοντών που υποβοηθούν την εκπαίδευσή τους, και των χειριστών αυτών,
  • διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη των ομάδων στόχου και των σκοπών της Σχολής,
  • προώθησης και εφαρμογής των αρχών της Σχεδίασης για Όλους στο πλαίσιο των Έξυπνων πόλεων,
  • εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων για την εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρία, ή άλλων ενδιαφερομένων
  • σχεδιασμού και υλοποίησης προσβάσιμου ιστοχώρου: www.laraguidedogs.gr
  • έργου 1ης ταυτότητας πιστοποίησης σκύλου οδηγού στην Ευρώπη
  • Απολογισμός έργου 2008-15

Β. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου:

 • Επιστημονικός υπεύθυνος και επικεφαλής έργων:
  • πιστοποιητικού μηχανισμού σκύλων-οδηγών τυφλών: http://www.laraguidedogs.gr/certified.php
  • μεθοδολογίας αξιολόγησης προσβασιμότητας φυσικών υποδομών

C. Κύριος συγγραφέας χρηματοδοτήσεων:

 • Προτάσεων χορηγιών (2009-16): 80.000 € (σύνολο)

Σεπ 12 –
Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

WE-10. Επιστημονικός συνεργάτης

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

 • Προώθηση και εφαρμογή των αρχών Σχεδίασης και όλους και της καθολικής πρόσβασης:
  • Έξυπνες Πόλεις: στρατηγικά σχεδιασμένη εξειδίκευση για την διευκόλυνση των αμεα και των ηλικιωμένων
  • Προσβάσιμος Τουρισμός
  • Μέλος επιστημονικών επιτροπών Δήμου Σπάρτης

Δεκ 11 – Ιουν 15
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

WE-9. Μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, του Ν. 3979/11

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μέλος με 3 ετήσιες θητείες (Αd personam)

 • Μέλος υποεπιτροπής ΓΤΣ για τον έλεγχο των προδιαγραφών έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δις €
 • Έλεγχος προδιαγραφών και γνωμοδότηση προς την πολιτική ηγεσία για μεγάλα έργα πληροφορικής Δημοσίου τελευταίας τριετίας, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δις €
 • Προτάσεις για την εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μαρ 12 – Νοε 14
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

WE-8. Εκπαιδευτής

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 • Εκπαιδευτής (αυτόνομη διδασκαλία) αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας
 • Εκπαιδευτής εκπαιδευτών σε θέματα χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών

Οκτ 07 - Φεβ 11
ΤEI Κρήτης

WE-7. Ωρομίσθιος Καθηγητής Εφαρμογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

 • Καθηγητής (αυτόνομη διδασκαλία) θεωρητικού και εργαστηριακού μαθήματος 6ου εξαμήνου “Θέματα προγραμματισμού διαδικτύου” και εργαστηριακού μαθήματος “Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων”

Φεβ 08 – Αυγ 08
ΕΚΔΔΑ

WE-6. Μέλος διδακτικού προσωπικού ΕΚΔΔΑ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 • Εκπαιδευτής (συν-διδασκαλία) κύκλου σεμιναρίων με θέμα “Σχεδιασμός εφαρμογών διαδικτύου με εργαλεία ανοικτού λογισμικού”, (Ηράκλειο, Χανιά)

Ιαν 02 – Μαρ 03
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

WE-5. Αναπληρωτής συντονιστής Ελληνικού γραφείου W3C

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής, W3C Greek Office

 • Υπεύθυνος συμμετοχής ΙΤΕ-ΙΠ στην Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού (W3C - WAI)
 • Συντάκτης μηναίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού newsletter “The News of W3C”
 • Συμμετοχή στο έργο Question How

Οκτ 00 – Οκτ 01
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

WE-4. Επιστημονικός σύμβουλος Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 • Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης πρότυπου πληροφοριακού συστήματος έργου “Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας”
 • Μέλος της ομάδας έργου “Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας”

Νοε 98 – Οκτ 00
ΓΕΣ - ΣΕΠ

WE-3. Έφεδρος Αξιωματικός Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής

Γενικό Επιτελείο Στρατού - Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής

 • Ανθυπολοχαγός ΣΕΠ: Μηχανογραφικό Κέντρο
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης υλικών Στρατού Ξηράς
 • Τμηματάρχης 2ου Γραφείου Στατιστικής και Μελετών: Δ’ Σώμα Στρατού/ΔΕΠ
  • Υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Δ΄ΣΣ
  • Υπεύθυνος δράσεων συνεργασίας ΓΕΣ/ΔΕΠ και Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Υπεύθυνος εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα πληροφορικής

Σεπ 97 – Σεπ 98
ΕΚΠΑ – Τμήμα Πληροφορικής

WE-2. Πρακτικά ασκούμενος μεταπτυχιακός φοιτητής – βοηθός εργαστηρίου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πληροφορικής

 • έρευνα σε θέματα επίλυσης προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού αεροπορικών εταιρειών
 • Διατριβή: Επίλυση του προβλήματος ανάθεσης στόλου (fleet assignment – scheduling), με χρήση του προγραμματισμού με περιορισμούς, για τις ανάγκες του στόλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας
 • Τεχνικός συνεργάτης εργαστηρίου τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής

Μαρ 97 – Οκτ 97
ΕΚΠΑ - Ιατρική Σχολή

WE-1. Ειδικός επιστήμων σε θέματα ευχρηστίας διεπαφών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή

 • Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής έργου “NIGHTINGALE”

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Υλοποίηση πρωτοτύπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών


2016-

City, University of London

2008-

Ερευνητικές δραστηριότητες WebHarmonia

 • Webharmonia framework
 • Δείκτης συμμόρφωσης με τις πρόνοιες ηλεκτρονικής προσβασιμότητας της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
2010-17

Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών «Λάρα»

2007-13

ITE-ΙΠ: Προσβάσιμες διαδικτυακές πύλες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • “Online NCP Benchmarking tool”, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
 • Διαδικτυακή πύλη ΓΓΕΤ
 • Ameanet, “Ολοκληρωμένες Προσβάσιμες Υπηρεσίες για ΑμεΑ”
 • Hermes ver 1.0, “Design for All for eInclusion - DfA@eInclusion”, IST 2001-38833 - D4ALLnet
 • EQUAL “Νέα Προσέγγιση”
 • “SenIstNet”, Portal Information Society Technologies (IST) for Special Educational Needs (SEN)
 • Online Public Service Expert Group (OPSEG), eUSER project
 • Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe
2000-01

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 • Πρότυπο πληροφοριακό σύστημα “Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας”

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Εξωτερικός κριτής


2013 Human-Computer Interfaces and Interactivity: Emergent Research and Applications
2006-13 Universal Access in the Information Society
2003 Universal Access in HCI: Inclusive Design in Information Society, Vol 4, Proceedings of HCI International 2003, Constantine Stephanidis, LEA

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Επιτροπές


Οκτ 16 - Σεπ 19 WE-13. Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - επιτροπή προσβασιμότητας, Δήμου Σπάρτης
Δεκ 11 – Ιουν 15 WE-9. Μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, του Ν. 3979/11 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ιαν 10 - Απρ 17 WE-11. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Σχολή Σκύλων-Οδηγών “Λάρα”
Οκτ 00 – Οκτ 01 WE-4. Μέλος της ομάδας έργου “Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας”

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις


Books (1)
 • P-B1. Μπασδέκης, Ι. (2013). “Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία”, Έκδοση: 1η, Εκδότης: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Team Work Communication, ISBN 978-618-80249-4-6, Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007–2013. Download P-B1
Book chapters (4)
 • P-C4. Schlee, W., Schoisswohl, S., Staudinger, S., Schiller, A., Lehner, A., Langguth, B., Schecklmann, M., Simoes, J., Neff, P., Marcrum, S. C., Spiliopoulou, M., Niemann, U., Schleicher, M., Unnikrishnan, V., Puga, C., Mulansky, L., Pryss, R., Vogel, C., Allgaier, J., Giannopoulou, E., Birki, K., Liakou, K., Cima, R., Vlaeyen, J., Verhaert, N., Ranson, S., Mazurek, B., Brueggemann, P., Boecking, B., Amarjargal, N., Specht, S., Stege, A., Hummel, M., Rose, M., Oppel, K., Dettling-Papargyris, J., Lopez-Escamez, J., Amanat, S., Gallego-Martinez, A., Escalera-Balsera, A., Espinosa-Sanchez, J., Garcia-Valdecasas. J., Mata-Ferron, M., Martin-Lagos, J., Martinez-Martinez, M., Martinez-Martinez, M., Müller-Locatelli, N., Perez-Carpena, P., Alcazar-Beltran, J., Hidalgo-Lopez. L., Vellidou, E., Sarafidis, M., Katrakazas, P., Kostaridou, V., Koutsouris, D., Manta, R., Paraskevopoulos, E., Haritou, M., Elgoyhen, A., Goedhart, H,. Koller, M., Shekhawat, G., Crump, H., Hannemann, R,. Holfelder, M., Oberholzer, T., Vontas, A., Trochidis, I., Moumtzi, V., Cederroth, C., Koloutsou, K., Spanoudakis, G., Basdekis, I., Gallus, S., Lugo, A., Stival, C., Borroni, E., Markatos, N., Bibas, A., and Kikidis, D. (2021). Towards a unification of treatments and interventions for tinnitus patients: The EU research and innovation action UNITI. Progress in brain research, 260, 441–451. https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2020.12.005
 • P-C3. G. Athineou, G. Papoutsoglou, S. Triantafullou, I. Basdekis, V. Lagani, I. Tsamardinos (2016). SCENERY: a Web-Based Application for Network Reconstruction and Visualization of Cytometry Data, In book: 10th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics, pp.203-211. DOI: 10.1007/978-3-319-40126-3_21. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-C3
 • P-C2. Bouloukakis, G., Basdekis, I., and Stephanidis, C. (2014): Supporting Accessible User Interfaces using Web Services. In: Isaías, Pedro and Blashki, Katherine (eds.). Human-Computer Interfaces and Interactivity: Emergent Research and Applications. http://www.igi-global.com/book/human-computer-interfaces-interactivity/102234. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-C2
 • P-C1. I. Basdekis, V. Sakkalis, C. Stephanidis, “Towards an Accessible Personal Health Record” in: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (LNICST), K.S. Nikita et al. (Eds.): MobiHealth 2011, vol. 83, pp. 61–68, ISBN 978-3-642-29733-5 (Print) 978-3-642-29734-2 (Online), Springer 2012 (available online: doi: 10.1007/978-3-642-29734-2_9). http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-29734-2_9. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-C1
Journals (3)
 • P-J3. Brdaric, D., Samardžić, S., Huskić, I., Dritsakis, G., Sessa, J., Śliwińska-Kowalska, M., Pawlaczyk-Łuszczyńska, M., Basdekis, I., and Spanoudakis, G. (2020). A Data-informed Public Health Policy-Makers Platform, International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(2), 185-190. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-J3
 • P-J2. Basdekis, I., Klironomos, I., Metaxas, I., & Stephanidis, C. (2010). An overview of web accessibility in Greece: a comparative study 2004-2008. Universal Access in the Information Society, 9(2), 185-190. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-J2
 • P-J1. Klironomos, I., Antona, M., Basdekis, I., and Stephanidis, C. (Eds) (2006). White Paper: Promoting Design for All and e-Accessibility in Europe. Universal Access in the Information Society, 5(1). Κατεβάστε τη δημοσίευση P-J1
Textbook (1)
 • P-T1. Μπασδέκης, I. (2005): “Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών”, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Άξονας 5 - Μέτρο 5.3". Κατεβάστε τη δημοσίευση P-T1
Thesis (2)
Refereed Conferences (10)
 • P-P10. Basdekis I.,, K. Pozdniakov, M. Prasinos and K. Koloutsou, "Evidence Based Public Health Policy Making: Tool Support," 2019 IEEE World Congress on Services (SERVICES), Milan, Italy, 2019, pp. 272-277, doi: 10.1109/SERVICES.2019.00080
 • P-P9. Ye B., Basdekis I.,, Smyrlis M., Spanoudakis G., Koloutsou K. (2018). A Big Data Repository and Architecture for Managing Hearing Loss Related Data. 2018 IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics BHI 2018: 174-177, March 5-9, 2018, Las Vegas
 • P-P8. Athineou G., Papoutsoglou G., Triantafillou S., Basdekis I., Lagani V., Tsamardinos I. Saberi MM, Rocha M, Fdez-Riverola F, Domínguez MF, De Paz J (2016). SCENERY: a web-based application for network reconstruction and visualization of cytometry data. 10thInternational Conference on Practical Applications of Computational Biology& Bioinformatics. Advances in Intelligent Systems and Computing . 2016; Springer. 203–211. Σύνδεσμος προς την δημοσίευση P-P8
 • P-P7. Bouloukakis, G, Basdekis, I., and Stephanidis, C. (2013): WebAccess: A platform for repairing, enhancing and re-distributing Web Services accessible to people with disability, International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction, 22-24 July, Prague, Czech Republic. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P7
 • P-P6. Basdekis, I., Sakkalis, V., and Stephanidis, C. (2011). Towards an Accessible Personal Health Record. 2nd International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (MobiHealth 2011), Kos Island, Greece, 5-7 October, 2011. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P6
 • P-P5. Basdekis, I., Karampelas, P., Doulgeraki, V. and Stephanidis C. (2009): Designing Universally Accessible Networking Services for a Mobile Personal Assistant. In: C. Stephanidis (ed.) Proceedings of the 13th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2009 July 19-24, 2009, San Diego, CA, USA. pp. 279-288. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P5
 • P-P4. Karampelas, P., Basdekis, I. and Stephanidis, C. (2009): Web user interface design strategy: Designing for device independence. In: C. Stephanidis (ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2009 July 19-24, 2009, San Diego, CA, USA. pp. 515-524. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P4
 • P-P3. Basdekis, I., Klironomos, I., Antona, M. and Stephanidis, C. (2006). Online Communities for All: The Role of Design for All in the Formation and Support of Inclusive Online Communities. International Design for All Conference, Rovaniemi, Finland, 13-15 September. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P3
 • P-P2. Basdekis, I., Alexandraki, C., Mourouzis, A., and Stephanidis, C. (2005). Incorporating Accessibility in Web-Based Work Environments: Two Alternative Approaches and Issues Involved. In C. Stephanidis, (Ed.), Universal Access in HCI: Exploring New Dimensions of Diversity – Volume 8 of the Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction, Las Vegas, Nevada, USA, 22-27 July. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. [CD-ROM]. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P2
 • P-P1. Klironomos, I., Basdekis, I., Kartakis, G., & Stephanidis, C. (2005). Facilitating virtual networking for Design for All in Europe: The HERMES platform. In P. Cunningham and M. Cunningham (Eds.), Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Proceedings of the e-2005 eChallenges Conference, Ljubljana, Slovenia, 19 - 21 October (pp. 1529-1536, part 2). Amsterdam: IOS Press. http://www.howtomanuals.net/online-communities-for-all-the-role-of-design-for-all-in-the.html. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-P1
Studies & reports (4)
 • P-Μ4. Μπασδέκης, Ι. (2018): Προτεινόμενη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων, έκδοση 1.1. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-Μ4
 • P-Μ3. Μπασδέκης, Ι. (2014): Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης της πύλης της Βουλής των Ελλήνων www.parliament.gr, έναντι του προτύπου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας WCAG 2.0. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-Μ3
 • P-Μ2. Μπασδέκης Ι. (2013): Προμελέτη - Έρευνα προσβασιμότητας ξενοδοχείων Σπάρτης. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-Μ2
 • P-M1. Στεφανίδης, Κ. (Επιμ.), Ακουμιανάκης, Δ., Αντόνα, Μ., Βερναρδάκης, Ν., Βουλγαρόπουλος, Ν., Βούρου, Σ., Γαροφαλάκης, Ι., Γραμμένος, Δ., Δαρζέντας, Ι., Ευθυμίου, Ε., Ιωαννίδη, Δ., Καραγιάννη, Γ., Καράμπελας, Π., Κουρουπέτρογλου, Γ., Μπασδέκης, Ι., Μήτρου, Λ., Παπαδοπούλου, Μ., Παπατζανής, Γ., Πιτσουλάκη, Μ., Πρίφτης, Α. και Χατζηπέτρου, Α. (2004). “Μελέτη με αντικείμενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας”, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Άξονας 5. Κατεβάστε τη δημοσίευση P-Μ1
Invited Speeches (5)

9/12/2017: Ημερίδα “Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους”, Επιστημονικό Forum “Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος” : “Υιοθετώντας τον Σχεδιασμό για Όλους στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Τουριστικής Βιομηχανίας”

14/5/2017: Ημερίδα “Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία”, Επιστημονικό Forum “Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος” Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου: “Η υιοθέτηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους ως μοχλός ανάπτυξης”

9/7/2014: Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου: Παρουσίαση της έρευνας με τίτλο “Σχεδιάζοντας μια έξυπνη περιφέρεια - η υιοθέτηση των αρχών της σχεδίασης για όλους” για την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των ΑΜΕΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

30/11/2013: “Σύγχρονες τάσεις & κατευθύνσεις για την ενδυνάμωση της κοινωνικής & επαγγελματικής ενσωμάτωσης ΑμεΑ”, Νομικό Πρόσωπο Kοινωνικής Προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας Δήμου Σπάρτης - Σωματείο ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας: H υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα” (Απόσπασμα)

2008: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: “Η τήρηση του κριτηρίου της προσβασιμότητας, η υλοποίηση του έργου ολοκληρωμένες προσβάσιμες υπηρεσίες για ΑμΕΑ

Press (4)

Φιλελεύθερος (2018). Ι. Μπασδέκης, “Η εφαρμογή του GDPR αλλάζει νομοτελειακά την διαχείριση δεδομένων υγείας

20ό τεύχος περιοδικού “Θέματα Αναπηρίας” (Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2010). Διάθεση τού de facto προτύπου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας WCAG 2.0 στην Ελληνική γλώσσα, Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής – ΙΤΕ, Ιωάννης Μπασδέκης Μηχανικός Λογισμικού Ειδικός σε θέματα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας, Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ

Ελευθεροτυπία (2009). Ι. Μπασδέκης, “Η προσβασιμότητα του ελληνικού Διαδικτύου

Ι. Μπασδέκης (2015). Μπορεί η οριζόντια υιοθέτηση του σχεδιασμού φιλικών προς τον πολίτη υπηρεσιών να βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής;

Letters of appreciation (2)

29 Σεπ 2014: Ευχαριστήρια επιστολή Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας για την σθεναρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη των αρχών της “Σχεδίασης για Όλους” στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

26 Οκτ 2013: Ευχαριστήρια επιστολή Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας

Media (2)

Αφίσα έργου “Ολοκληρωμένες Προσβάσιμες Υπηρεσίες για ΑμεΑ”

Αφίσα έργου HERMES, προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου “European Design for All e-Accessibility Network” (EDeAN)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Επίσημες μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού


Lead Translation Organization - PI: I. Basdekis FORTH-ICS

Technical translations of W3C/WAI (13)

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., Papadopoulou, M., and Klironomos, I. (2010). Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., Papadopoulou, M., and Klironomos, I. (2010). How to Meet WCAG 2.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., Papadopoulou, M., and Klironomos, I. (2010). Requirements for WCAG 2.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., Papadopoulou, M., and Klironomos, I. (2012). Techniques for WCAG 2.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., Papadopoulou, M., and Klironomos, I. (2012). Understanding WCAG 2.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). [DRAFT] Basic Glossary for WAI Documents

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). HTML Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). CSS Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). Core Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Basdekis, I., Ntoa, S., Antona, M., and Margetis, G. (2008). Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας